UAS står för Unmanned Aerial System, obemannade flygande system. Branschorganisationen UAS Sweden är till för alla som gillar drönare, företag, privatpersoner, tillverkare, myndigheter m.m. Organisationen verkar inom fyra områden:

  • Samverkan med myndigheter
  • Tillvaratagandet av medlemmarnas intressen
  • Söka samarbete med andra föreningar inom branschen, även utomlands
  • Föra medlemmarnas talan i media
Stäng meny