UASSweden på nätet!

Nu är den på plats.

Forumsidan för all UASverksamhet i Sverige.

Målsättningen är att myndigheter, operatörer och tillverkare ska kunna diskuttera och informera om den nuvarande och framtida UASverksamheten i Sverige.