Medlemsansökan UAS Sweden

Hej och välkommen till uassweden.org och medlemsansökan.

UAS Sweden är en branschförening. Enligt stadgar som fastställdes vid årsmöte 26 februari 2015 gäller följande paragrafer:

  • §2 Föreningens ändamål.
    Föreningen har till ändamål att främja all verksamhet med UAS i Sverige.Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att organisera aktörer inom UAS i Sverige, anordna kurser och erforderliga utbildningar för medlemmar.Föreningen ska även agera som remissinstans i frågor som berör UAS-verksamhet, detta både mot såväl nationella som internationella myndigheter och organisationer med anknytning till UAS.Föreningen skall om möjligt agera som en gemensam röst mot media i UAS- relaterade ämnen.
  • §4 Medlemskap.
    Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar vilka är fastställda på årsmöte. Ett grundkrav är också att medlemmar innehar ett giltigt UAS-tillstånd utfärdat av Transportstyrelsen.
  • Medlemsavgift: 1500kr/år

Uppfylls ovan listade paragrafer föreligger inga hinder för medlemsskap i branschföreningen.

MVH

/Styrelsen.

 

Härmed godkänner jag, genom att bocka i följande ruta, att UAS Sweden kan använda nedanstående information för att kunna uppfylla tjänsten medlemskap i UAS Sweden:

Jag önskar bli medlem:
JaNej

Jag flyger multirotor:
JaNej

Jag flyger fixvinge:
JaNej

Företag:

Pilot:

UAS tillståndsnummer:

Personnummer (används endast då UAS tillståndsnummer ej finns):

Telefon:

Adress:

Postadress:

E-postadress:

Hemsida:

Meddelande: