Kontakt

Här kan du skicka e-post till oss, alternativt kan du använda kontaktformuläret för att kontakta oss.

Vill du använda kontaktformuläret för att kontakta oss, behöver du bocka i bockrutan för att acceptera detta, då vi kommer att tillfälligt lagra din kontaktinformation för att kunna kontakta dig. Informationen vi behöver är företag, namn och e-postadress. Övrig information är frivillig.

E-post UASSweden.org: info@uassweden.org
E-post ordförande: ordf@uassweden.org. Telefon: 070-365 60 36
E-post styrelsen: styrelse@uassweden.org