Om

UAS står för Unmanned Aerial System, obemannade flygande system.
UASSweden är branschorganisationen för aktiva företag såsom operatörer, tillverkare och myndigheter inom UASområdet.
Organisationen verkar inom 4 kärnämnen:

  • Samverka med myndigheter
  • Tillvarata medlemmarnas intressen
  • Söka samarbete med andra föreningar inom branschen, även utomlands
  • Föra medlemmarnas talan i media

Kommentera