Adekvat försäkring – tillfälligt teckningsstopp

Försäkringsbolaget Adekvat har meddelat att man har ett tillfälligt teckningsstopp för alla drönarförsäkringar. Man håller på med ny upphandling av försäkringsgivare. Detta innebär att UAS Sweden 15%:iga rabatt också är påverkad. Vi följer utvecklingen på Adekvat och informerar löpande. / Styrelsen UASSweden