Styrelsemöte 2019

Hej på er.

Då har vi haft vårt årsmöte 2019.

Först av allt måste vi tacka Tomas Gustafsson och ÅF Sverige för att vi fick hålla mötet hos er.

Jag vill även tacka den avgående styrelsen för deras arbete under 2018 och välkomnar den nyvalda styrelsen för 2019 som ser ut så här:

Per Nilsson Ordförande
Stig Olsson Kassör
Julia Andersson Sekreterare
Gustav Gerdes Ledamot
Robert Wiklund Ledamot
Mårten Hjärtenfalk Ledamot
Kjell Skoglund Ledamot
Marcus Tinnerholm Suppleant
Martin Munkhammar Suppleant

Med vänlig hälsning Per Nilsson
Ordförande UAS Sweden