Lagändring

Den 1 augusti 2017 sker en lagändring i kraft som innebär att privatpersoner och företag kan fotografera utan tillstånd från länsstyrelsen. Undantaget gäller inte myndigheter. Har du sedan tidigare tillstånd från länsstyrelsen för kameraövervakning med drönare så upphör de att gälla.

För dig som fotograferar/filmar med drönare så måste du nu följa reglerna i personuppgiftslagen. Datainspektionen är tillsynsmyndighet över personuppgiftslagen, så det går att vänta sig till dem ifall du har frågor.

Det kan även krävas andra tillstånd för att fotografera/filma med drönare, t.ex.:

* Tillstånd från respektive flygplats för flygning inom dess kontrollzon.
* Transportstyrelsen ifall du flyger på uppdrag eller tjänar pengar på din flygning.
* Lantmäteriet (och i vissa fall Sjöfartsverket) enligt lagen om skydd för geografisk information.