Kameraövervakning drönare

Det ska bli möjligt för företag och privatpersoner att använda drönare (obemannad luftfarkost) med övervakningskamera utan tillstånd.

Lagändringen börjar gälla den 1 augusti 2017.

Länk till mer information om riksdagens beslut: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/kameraovervakningslagen-och-mojligheterna-att_H401JuU31