Remissvar KÖL från UASSweden

UASSweden är en av 50 remissinstanser som svarat på justitiedepartementets promemoria angående en ny lag som tar hänsyn till ny teknik och det ”yrkesförbud” som infördes då högsta förvaltningsdomstolen valde att den linje datainspektionen slagit in på.

Läs vårt svar på remissen här…