Liten rapport från möte i Skara 22 september

Liten rapport från möte i Skara 22 september

”Erfarenheter och möjligheter med UAS i svensk växtodling”

AgroVäst och Precisionsskolan <http://www.precisionsskolan.se> tillsammans med SLU Skara kallade till möte om UAS inom jordbruket.

Många idéer och entusiasm, men ingen användare (bonde) fanns tyvärr på plats – trots inbjudan. Bonden har kanske hört talas om detta länge – men bonden kanske tycker att inget konkret händer!

Det fanns tyvärr ingen företagare med på mötet som kunde beskriva och det finns någon helt färdig produkt. Den som skall göra jobbet måste veta vad bonden vill ha vid varje tillfälle och välja den bästa sensorn och sedan ha ett analysverktyg som presenterar ett färdigt och för bonden ett begripligt resultat som bonden direkt kan använda i vardagen.

Blinken Tools www.blinken.eu visade upp ett flygplan från Sensefly (Schweiz) med anpassade sensorer (likt SmartPlanes)

 

Risken kan finnas att när ett projekt är färdigt så skrivs en rapport och tar ingen över detta som ett affärsprojekt så minskar kunskapen och kanske viss entusiasm.

 

Urban Wahlberg (UAS Forum Sweden) meddelade att nästa års UAS-forum sannolikt kommer att vara i maj, kanske 3 dagar, två mässdagar och en flygdag, kanske med internationell inbjudan!

 

Underlag från dagen skulle läggas upp på Presisionsskolan

Informerades om UAS i Sthlm den 26 nov. (Uli Geoforum, BIM Alliance och UAS Sweden)

 

Börje Wallgren (Lantmäteriet)