Rapport/PM SAA Västerås

Tid; 2015-08-26

Plats; SAA Västerås

Deltagare;  Kim Mortensen, Per Nilsson, Gustav Gerdes, Pär Ljungdal, Hans Johansson (SAA, Scandinavian Aviation  Acedemy) ) Mats Berntsson Blinken, Blue Sky Peter Degerfeldt, Avit System Henrik Bresäter, Anders Wikman HAWK TURBINE, Frederik Bruhn (MDH), Marcus Lindblom  mfl.

Workshopen började  12.00 med en utställning av några företag med välkomstfika och allmänt snack och umgänge samt en visning av flygning med RPAS inne i SAA:s hangar. Gustav , Per  och Pär förevisade sina RPAS med bravur. Hela workshopen filmades också av en dokumentarfilms grupp som arbetar med en film som handlar om robotteknik och UAV system. Anders Wikman presenterade Hawk Turbines och dess användning i olika RPAS som drivs med små jetmotorer.

Därefter följde  en presentation av de olika företagen som kommit, bla:

MDH, (Mälardalens högskola) som startar en ny utbildningslinje i avionik och rymdteknologi 2015. Blue sky informerade om sina möjligheter till avancerat 5-leds gimbaler för tunga kamereror. Metria om mättekniken, Avit om sina specialgoogles för datapresentation, Blinken om sina 3D mätRPAS som också visades i hangaren.

SAA;s Marcus presenterade deras möjligheter att göra RPAS utbildning och  de krav som ställs från YH och myndigheterna. Hans Johansson presenterade en del tankar kring utbildningen där den föreslås bli cirka 20 veckor och leda bland annat till kompetens för  Klass 3.  Hans gav också en ide hur man kan informera allmänheten som tex köper mindre hobbydrönare i  form av ett utkast och samarbete med olika berörda myndigheter och organisationer.

Avslutningsvis var det en frågestund där UAS Sweden redogjorde för en del frågeställningar däribland kameraövervakningslagen och hanterande av denna hos tex länstyrelser. Det frågades också på tex  batteritider och hur länge en RPAS kan flyga och vilket segment som är mest intressant i Sverige då med tanke på utnyttjandet och de nya möjligheterna för tex skogs och jordbruk.

Tanken är att jobba vidare med SAA och att vi bland annat ingår i en referensgrupp /branschgrupp för  MDH och på inbjudan av Frederik Bruhn. Styrelsen tar ställning till detta och kommer att  ge svar när den kommer med ett LOI.

Kim Mortensen

Ordf/UAS SWEDEN