Videostream från första mötet.

Idag kl 12.30 startade det första mötet för att starta upp en UASorganisation i Sverige.
Här kan du titta på videostreamen som dokumenterar mötets förlopp.