Elmia Wood 2017

Elmia Wood avslutades igår lördag och det är världens största branschmässa inom skogsnäringen.

Nytt för i år var att mässan skulle ha en ny avdelning enbart med drönarteknik då skogsbranschen redan börjat använda drönare till besiktning och inventering.
Det var Urban Wahlberg på Wabema / UAS Forum som skulle organisera Drone Zone på Elmia Wood.

UAS Sweden fick en förfrågan om vi ville ställa ut på mässan med en mycket förmånlig prislapp på montern under förutsättning att jag tog med mitt stora flygplan och ställde ut det som dragplåster i Drone Zonetältet. Det var Gustav Gerdes och jag från styrelsen som representerade föreningen och även Stig Olsson var på plats vissa dagar. Det var bl.a folk från branschen, Skogsstyrelsen, Linne’universitet, Linköpings Universitet och såklart Transportstyrelsen.

Vi gjorde även en hel del flyguppvisningar på gärdet bakom mässtältet och det drog alltid mycket folk samt att jag fick möjlighet att hålla föreläsning för alla besökare om min insats vid skogsbranden i Garphyttan.

Övriga föreläsare var bl.a Anton Holmberg från Skogsstyrelsen, prof.Per Frankelius och prof. Åke Silvertun från Linköpings Universitet. I ärlighetens namn var det lite svårt att få besökarna intresserade av UAS Sweden då ca 70 % var från andra länder än Sverige. Dom flesta tittade bara på mitt flygplan och inte minst Gustavs massiva Y6 multikopter på 19 kilo. Vi fick i alla fall möjlighet att visa upp att vi finns, inte minst för dom myndigheter som hade personal på plats under mässan.

Med vänlig hälsning Per Nilsson Ordförande

Exklusiv medlemsförsäkring

Till alla medlemmar i UAS Sweden har Adekvat Försäkring, i samarbete med försäkringsagenturen RiskPoint, tagit fram en komplett och skräddarsydd försäkring. I den här exklusiva medlemsförsäkringen ingår Flygansvar och Kasko för skador på drönaren och påhängsutrustning som kameror eller annan teknikutrustning. För mer information, se sida Försäkring.

Olycklig formulering i SVTs inslag om ”ökat antal incidenter”.

Idag rapporterade SVT ang transportstyrelsens pressmeddelande om minskningen av incidenter med UAS inom ctr. Jämfört med 2015 så minskade det totala antalet incidenter med en (1) incident i Sverige under 2016 trots en uppskattad dubblering av antalet UASer i Sverige under samma period.
Det säger inte SVTs reportage något om. Däremot lyfter de den ökning som faktiskt finns i pressmeddelandet från transportstyrelsen att antalet ”incidenter med betydande påverkan” ökat från 8st 2015 till 10st 2016. Thomas Jonasson har inte någonstans i artikeln på SVTs hemsida eller i inslaget berättat om den totala minskningen av incidenter. Jonasson har däremot plockat fram data från 2014 då det skedde sex stycken incidenter. Ej eller berättat om ökningen av antalet UASfarkoster i landet.
UASswedens styrelse undrar avslutningsvis varför Thomas Jonasson som klatchig avslutning intervjuade Rickman från datainspektionen? Helt ovidkommande i detta inslag då datainspektionens verklighetsfrämmande kampanj mot UASteknik inte alls har med flygsäkerhet att göra.

SVT ägnar sig åt skandaljournalistik då deras rapportering helt missar att antalet incidenter minskat från 2015 till 2016 trots närmare en dubblering av antalet UASfarkoster i landet under samma tid.

SVT ägnar sig åt skandaljournalistik då deras rapportering helt missar att antalet incidenter minskat från 2015 till 2016 trots närmare en dubblering av antalet UASfarkoster i landet under samma tid.

UASsweden jobbar löpande med de aktörer som finns inom svensk flygsäkerhet för att göra flygning säkrare samt öka möjligheterna för sammexistens i luften mellan olika typer av farkoster. Transportstyrelsen har samma inställning, att ”luften tillhör alla”, som UASsweden.
UASsweden företräder professionella operatörer inom UASbranschen som har detta som verksamhet. Flera medlemmar har många anställda som jobbar heltid med UAS-flygning. Flygsäkerhet och bra dialog är mycket viktigt för vår branschs överlevnad.

Här kan du läsa transportstyrelsens pressmeddelande: klicka här…
Här kan du se SVTs reportage: klicka här…
Här kan du läsa i GP: klicka här…

/Styrelsen

Datainspektionen/Högsta förvaltningsdomstolen

Datainspektionens jakt på ”drönare” har nu nått högsta förvaltningsdomstolen med negativt besked för vår bransch. Rättsläget är att nu krävs tillstånd enligt kameraövervakningslagen.
UASSwedens styrelse har haft styrelsemöte och har lagt upp en plan för att med kraft försöka få makthavare på alla nivåer att inse hur snett detta domslut slår mot en hel bransch som sysselsätter 1000tals anställda och företag med miljardomsättning.

Här kan du läsa pressmeddelandet från Högsta förvaltningsdomstolen, klicka här…
Här kan du läsa domsluten: Ärende: 4110-15 Ärende: 78-16

Läs alla pressmeddelanden här…

Ny lag från månadsskiftet april/maj.

Månadsskiftet april/maj innebär att försvarsmakten lämnar över ansvaret för, det som tidigare var självgranskningsrätten, till lantmäteriet. Den nya lagen om skydd av landskapsinformation bygger på en lagtext med förordningar som reglerar de undantag som finns och kommer att finnas.

Läs mer i dokumentet här: Ny lag om skydd för geografisk information

Läs mer på lantmäteriets hemsida, klicka här…

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2016

UAS Sweden årsmöte
Datum: 29 Februari 2016
Plats: Hässlö flygförening, Västerås
1. Ordförande: Kim Mortensen, Sekreterare: Sebastian Vik
2. Röstlängd:
◦ Per Nilsson, UAS 1B-716
◦ Martin Nilsson, Scanlaser AB
◦ Stig Olsson, Allfix Väst AB
◦ Rasmus Lundqvist, Cybaero
◦ Pär Ljungdahl, Metria AB
◦ Hans Johansson, HGJ Konsult
◦ Gustav Gerdes, 468P
◦ Kim Mortensen, Tor Media
◦ Per-Olof Edberg, genom Knut Johansen
◦ Sebastian Vik, eVik Informationsteknik AB
3. Justerare: Rasmus Lundqvist, Per Nilsson. Rösträknare: Rasmus Lundqvist, Per Nilsson
4. Ja.
5. Inga tillägg. Övriga frågor muntligt.
6.
1. Styrelsens verksamhetsberättelse visades, Kim läste och berättade. Se bilaga.
2. Förvaltningsberättelsen presenterades. Se bilaga.
7. Revisionsberättelse från revisor Henrik Lundborg presenterades. Inga anmärkningar och
revisor rekommenderar ansvarsfrihet. Se bilaga.
8. Ja.
9. Medlemsavgiften gäller ett år från inbetalning, det vill säga ej kalenderår. Frågan om
differentierade avgifter lyftes fram. Möjlighet att ge rabatt till t.ex. studenter presenterades.
Förslaget 2,500 kr per år klubbades.
10. Den nya styrelsen skall arbeta med förra årets verksamhetsplan och budget och presentera
den reviderade versionen om 14 dagar. Medlemmarna får komma med synpunkter och
detaljerade svar inom en vecka från att styrelsen har presenterat sitt förslag. Därefter
fastställer styrelsen verksamhetsplan och budget för kommande år.
11. Förslag: sittande. Kim sitter gärna ett år till men tycker att sedan måste vi nog se oss efter
någon ny. Kim är beslutad.
12. Kassör: Per Nilsson sitter ett år till. Hans Johansson. Stig Olsson suppleant. Johan
Lindqvist: sekreterare. Rasmus Lundqvist: internationell sekreterare, suppleant i styrelsen.
13. Henrik Lönnborg, Martin Nilsson
14. Inga inkomna motioner. Styrelsen har inga förslag.
15.
1. Rasmus Lundqvist förblir internationell sekreterare och suppleant. Han presenterade en
sammanfattning över större events han deltagit i samt händelser i omvärlden.
2. Ordförande tar upp revisorns påpekanden. Fort Knox online-bokföringsprogram kommer
användas av Per.
3. Budgeten för 2016 skall redovisas för medlemmarna efter ett halvår.
4. UAS Sweden skall, genom Gustav, starta en crowdfunding-kampanj för att finansiera
pågående rättsprocesser. En film skall spelas in.
5. Hans kontaktar ESA för finansiering av pågående rättsprocesser.
6. Mötet beslutar att ersätta Knut med 10,000 kronor för hans tid i dag och hans arbete i
pågående rättsprocesser.
Mötet avslutades klockan 14:52, 2016-02-29
________________
Sekr. Sebastian Vik
________________
Protokull justerat, Rasmus Lundqvist
________________
Protokoll Justerat, Per Nilsson

Liten rapport från möte i Skara 22 september

Liten rapport från möte i Skara 22 september

”Erfarenheter och möjligheter med UAS i svensk växtodling”

AgroVäst och Precisionsskolan <http://www.precisionsskolan.se> tillsammans med SLU Skara kallade till möte om UAS inom jordbruket.

Många idéer och entusiasm, men ingen användare (bonde) fanns tyvärr på plats – trots inbjudan. Bonden har kanske hört talas om detta länge – men bonden kanske tycker att inget konkret händer!

Det fanns tyvärr ingen företagare med på mötet som kunde beskriva och det finns någon helt färdig produkt. Den som skall göra jobbet måste veta vad bonden vill ha vid varje tillfälle och välja den bästa sensorn och sedan ha ett analysverktyg som presenterar ett färdigt och för bonden ett begripligt resultat som bonden direkt kan använda i vardagen.

Blinken Tools www.blinken.eu visade upp ett flygplan från Sensefly (Schweiz) med anpassade sensorer (likt SmartPlanes)

 

Risken kan finnas att när ett projekt är färdigt så skrivs en rapport och tar ingen över detta som ett affärsprojekt så minskar kunskapen och kanske viss entusiasm.

 

Urban Wahlberg (UAS Forum Sweden) meddelade att nästa års UAS-forum sannolikt kommer att vara i maj, kanske 3 dagar, två mässdagar och en flygdag, kanske med internationell inbjudan!

 

Underlag från dagen skulle läggas upp på Presisionsskolan

Informerades om UAS i Sthlm den 26 nov. (Uli Geoforum, BIM Alliance och UAS Sweden)

 

Börje Wallgren (Lantmäteriet)