Valberedningens förslag

Nu finns valberedningens förslag till styrelse för UAS Sweden tillgänglig. Läs listan här…
Då föreningen inte haft något möte eller ej har några medlemmar har arbetet haft sina utmaningar. Men valberedningen har ett förslag.
Dock kan justeringar av valberedningens lista ske inför årsmötet 26 februari.
/Valberedningen

UASSweden på nätet!

Nu är den på plats.

Forumsidan för all UASverksamhet i Sverige.

Målsättningen är att myndigheter, operatörer och tillverkare ska kunna diskuttera och informera om den nuvarande och framtida UASverksamheten i Sverige.